SIA Ogres Namsaimnieks dalās ar savu pieredzi par aukstā un karstā ūdens apgādes un kanalizācijas tīklu nomaiņu sadarbībā ar SIA Ūdens Rīgai.

Publiskais iepirkums par inženiertīklu nomaiņu SIA Ogres Namsaimnieks pārvaldīšanā esošās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās tika izsludināts 2020.gada 9.aprīlī. Darbus veic iepirkuma uzvarētāja SIA Ūdens Rīgai, ar ko SIA Ogres Namsaimnieks 2020.gada 8.jūlijā noslēdza līgumu.

Uz 2020.gada novembra beigām iekšējo inženiertīklu nomaiņa pabeigta trīspadsmit SIA “Ogres Namsaimnieks” pārvaldīšanā esošās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās: Ausekļa prospektā 5, 6, 10 un 16, Celtnieku ielā 2, Grīvas prospektā 8, Jaunatnes ielā 2 un 4, Lapu ielā 8, Meža prospektā 6, Tīnūžu ielā 3a un 15 un Turkalnes ielā 1a, Ogrē. Vēl trīs dzīvojamās mājās darbi turpinās un tos plānots pabeigt līdz 2020. gada beigām.

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās visā Latvijā inženiertīkli lielākoties jau kalpojuši ilgāk, nekā paredzēts, tādēļ avāriju skaits arvien palielinās. Iepirkumā iekļauto dzīvojamo māju guļvadiem ne vien pārsniegts kalpošanas termiņš, bet arī vizuālās apsekošanas rezultātā konstatēts, ka tie bijuši sliktā tehniskā vai pat pirmsavārijas stāvoklī.

SIA “Ogres Namsaimnieks” nākamajiem gadiem izvirzījusi kā prioritāti iekšējo inženiertīklu maiņas darbus un iekļāvusi tos dzīvojamo māju uzturēšanas darbu plānos.

Avots: SIA Ogres Namsaimnieks internetvietne