Mūsu kontakti

MŪSU REKVIZĪTI

Kanalizācijas tīrīšana
Kanalizācijas tīrīšana
SIA Ūdens Rīgai
Reģ.nr. LV40103770430
Pildas iela 16B, Rīga, LV-1035, Latvija
Skatīt Google karti
Tālruņa numurs
+371 28787007

E-pasts
udensrigai@udensrigai.lv
BANKAS REKVIZĪTI
A/S Swedbank
Banka kods: HABALV22
Konta Nr. LV36HABA0551038116392
Sazināšanās veidlapa