Pārvaldnieks ir atsūtījis plānu par ūdens apgādes tīklu remontu nākamajam gadam, bet Jūs neapmierina būvdarbu izmaksas? Ir risinājums!

Nav noslēpums, ka padomju laikā celtajās daudzstāvu dzīvojamās mājās iekšējo komunikāciju stāvoklis ir, maigi izsakoties, neapmierinošs.  30 - 50 ekspluatācijas... 


...  gados ūdens padeves un kanalizācijas caurules ir stipri aizaugušas un to caurplūde ir samazinājusies vismaz par divām reizēm. Sekas tam ir ūdens spiediena un temperatūras zudumi, slikta ūdens kvalitāte no krāna tekošajam ūdenim un biežas avārijas. Tikai nedaudzas piecstāvu un deviņstāvu ēkas var lepoties ar faktu, ka vecās, sarūsējušās un aizaugušās ūdens padeves un kanalizācijas trubas būtu pilnībā nomainītas.

 Uzņēmuma SIA “Ūdens Rīgai” vadītājs Roberts Švānbergs stāsta, ka viņi savā pieredzē bieži sastopas ar situācijām, kad mājas apsaimniekotāji it kā ir pretimnākoši un ieinteresēti atrisināt situāciju, piedāvājot nomainīt ūdens un kanalizācijas cauruļu stāvvadus visā mājā, kā arī caurules pagrabā. Tikai – cik tas maksās? Cena vairumā gadījumu ir paaugstināta un, ja lielākā daļa mājas iedzīvotāju ir pensionāri vai jaunas ģimenes ar bērniem – viņi to gluži vienkārši nevar atļauties.

 Mājas iedzīvotājiem ir visas tiesības nepiekrist apsaimniekotāju piedāvātajai cenai un pašiem izlemt, kura kompānija un par kādu summu veiks iekšējo komunikāciju sistēmas nomaiņu. Lai to izdarītu, iedzīvotajiem ir jāpaziņo mājas pārvaldniekam vai namu pārvaldei par viņu vēlmi neatkarīgi izvēlēties firmu inženiertehnisko darbu veikšanai un jādeliģē kāds konkrēts iedzīvotājs vai vairāki aktīvisti, kuriem ir tiesības pieņemt lēmumus, kas saistīti ar daudzdzīvokļu māju. Iedzīvotāju pārstāvis zvana uz SIA “Ūdens Rīgai” un uzaicina ekspertu, lai uzzinātu cenu.

 SIA “Ūdens Rīgai” tāmes aprēķinus sagatavos 10 dienu laikā. Ja daudzstāvu nama iedzīvotājus apmierinās mūsu cenu piedāvājums, tad dzīvokļu īpašniekiem būs jānobalso par izvēlēto Tāmi ar balsu vairākumu un pieņemot pozitīvu lēmumu tiks noslēgts trīspusējs līgums. Tadējādi iedzīvotajiem aktīvi iesaistoties savas daudzstāvu ēkas apsaimniekošanā ir iespēja samazināt apsaimniekošanas un remontdarbu izmaksas.

 SIA “Ūdens Rīgai” piedāvā arī regulāro inženiersistēmu apkalpošanu, kas sevī iekļauj gan ūdensapgādi, gan kanalizāciju, gan apkuri, gan koplietošanas elektrību. Tāpat izbraucam uz kanalizācijas avāriju izsaukumiem, tiek piedāvāta hidrodinamiskā kanalizācijas sistēmas skalošana un aizsērējumu tīrīšana gan daudzdzīvokļu ēkam, gan privātmājām.

 SIA “Ūdens Rīgai” apkalpo kooperatīvus, daudzdzīvokļu ēkas, privātmājas, tirdzniecības centrus, kafejnīcas, restorānus, sabiedriskās iestādes. Uzņēmums kopumā ir veicis iekšējo komunikāciju sistēmu pilnīgu vai daļēju nomaiņu vairāk kā 70 daudzdzīvokļu mājām un tikai 2017. gadā uzstādījis vairāk kā 10km cauruļvadu.