Ūdens apgādes un kanalizācijas tīklu montāža

Ūdens Rīgai speciālisti ir gatavi sniegt kompetentu konsultāciju par Jūsu esošo ūdens apgādes, kanalizācijas vai apkures sistēmu nomaiņu, remontu, vai pārbūvi kā arī izstradāt jaunu inženierkomunikāciju risinājumu. Mūsu pieredzējušie meistari un sertificētie speciālisti darbojas atbilstoši LBN (Latvijas būvnormatīvu) prasībām. Izstrādājot inženiersistēmu risinājumus piedāvājam ES prasībām atbilstošus un sertificētus materiālus. 


Iekšējie tīkli

 • Ūdens apgādes guļvadu nomaiņa un remonts
 • Maģistrālo kanalizācijas cauruļu nomaiņa un remonts
 • Ūdens un kanalizācijas stāvvadu nomaiņa
 • Apkures sitēmu cauruļvadu izbūve
 • Apkures sistēmu sagatavošana apkures sezonai
 • Iekšējo siltumtrašu izbūve
 • Siltummezglu apkalpošana un remonts
 • Kanalizācijas tīrīšana
 • Ūdens skaitītāju uzstādīšana

Ārējie tīkli

 • Fekālās kanalizācijas tīklu montāža
 • Lietus kanalizācijas tīklu montāža
 • Ūdensvada tīklu izbūve
 • Siltumtrašu izbūve
 • Ūdens hidrantu montāža
 • Cauruļvadu skalošana ar augstspiediena iekārtu           

Brand3
Brand4
Brand5
Brand7
Brand6
Brand
Brand1