ŪDENS APGĀDES UN KANALIZĀCIJAS TĪKLU MONTĀŽA

Ūdens Rīgai speciālisti ir gatavi sniegt kompetentu konsultāciju par Jūsu esošo ūdens apgādes, kanalizācijas vai apkures sistēmu nomaiņu, remontu vai pārbūvi, kā arī izstrādāt jaunu inženierkomunikāciju risinājumu. Mūsu pieredzējušie meistari un sertificētie speciālisti darbojas atbilstoši LBN (Latvijas būvnormatīvu) prasībām. Izstrādājot inženiersistēmu risinājumus, mēs piedāvājam ES prasībām atbilstošus un sertificētus materiālus. 


Iekšējie tīkli

v ūdens apgādes guļvadu nomaiņa un remonts pagrabos un bēniņos;

v maģistrālo kanalizācijas tīklu nomaiņa un remonts;

v ūdens apgādes un kanalizācijas stāvvadu nomaiņa;

v apkures sistēmu cauruļvadu izbūve un remonts;

v apkures sistēmu sagatavošana apkures sezonai;

v iekšējo siltumtrašu izbūve;

v siltummezglu apkalpošana un remonts;

v ūdens spiediena paaugstināšanas staciju remonts;

v kanalizācijas tīrīšana un aizsprostu likvidēšana;

v ūdens skaitītāju uzstādīšana (siltummezglā).

 

 

Ārējie tīkli

v fekālās kanalizācijas tīklu montāža un remonts;

v lietus kanalizācijas tīklu montāža un remonts;

v aukstā ūdensvada tīklu izbūve un remonts;

v ūdens komercuzskaites mēraparātu mezglu izbūve un remonts;

v siltumtrašu remonts;

v ūdens hidrantu montāža un remonts;

v cauruļvadu skalošana ar augstspiediena iekārtu;

v privātmājas kanalizācijas pieslēgums;

v kanalizācijas akas remonts;

v ūdens pieslēgums privātmājai.