Stāvvadu nomaiņa un guļvadu nomaiņa

Uzņēmums ŪDENS RĪGAI IKDIENU veic aukstā un karstā ūdens apgādes, karstā ūdens cirkulācijas, sadzīves un lietus kanalizācijas stāvvadu un guļvadu nomaiņu. Mūsu pieredzējušie speciālisti labi apzinās, ka stāvvadu nomaiņa ir viens no sarežģītākajiem darbiem, jo tā nav tikai «dzelžu» montāža, bet arī individuāls darbs ar katru dzīvokļa īpašnieku. Mēs vienmēr esam gatavi veikt  inženiersistēmu remontdarbus, elastīgi pielāgojoties pasūtītāja vēlmēm un prasībām.


                                                                           

Guļvadu nomaiņa

 

Stāvvadu nomaiņa

 

Ūdens apakšējās sadales cauruļvadu nomaiņa paredz jaunu tīklu komplektā ar veidgabaliem izbūvi demontējot vecās, aizaugušās un sarūsējušās tērauda caurules. Tiek ierīkotas jaunas konsoles, pie kurām ar stiprinājumu palīdzību stiprinās jaunie karstā un aukstā ūdens apgādes guļvadi. Obligāti nepieciešams ierīkot jaunus ūdens stāvvadu noslēdzošos un drenāžas krānus, kuri ekspluatācijas laikā inženiertīklu apkalpošanas personālam dos iespēju operatīvi noslēgt konkrētu cauruļvadu nepieciešamības gadījumā. Aukstā ūdens apakšējās sadales cauruļvadu nomaiņas ietvaros tiek veikts pieslēgums pie ūdens komercuzskaites mēraparāta (KUM).

 

Būtisku lomu spēlē atbilstošas cauruļvadu izolācijas montāža. Aukstā ūdens guļvadiem ir piemērota pretkondensācijas izolācija, kura aizsargā cauruli no kondensāta veidošanās un pilēšanas. Savukārt, karstā ūdens kolektoram ir piemērota akmensvates izolācija ar foliju, kura mājas iedzīvotājiem nodrošina būtisku siltuma enerģijas ietaupījumu.

 

Kanalizācijas apakšējās sadales nomaiņas ietvaros ŪDENS RĪGAI veic mūsdienīgu cauruļvadu montāžu ievērojot būvnormatīvu prasības. Caurules stiprinām kvalitatīvi, kā arī ievērojam nepieciešamos krituma līmeņus, lai sistēma darbotos nevainojami. Būtiska nozīme ir revīziju izvietojums kanalizācijas guļvados, kurš nepieciešamības gadījumā nodrošina iespēju veikt kvalitatīvu kanalizācijas tīrīšanu vai aizsprostu likvidēšanu.

 

Skatīt fotogaleriju

Aukstā, karstā ūdens un kanalizācijas stāvvadu nomaiņa ir diezgan sarežģīts pasākums, kuru neapņemas veikt daudzi būvniecības uzņēmumi ne tikai būvdarbu specifikas dēļ, bet paša procesa organizēšanas grūtību dēļ, kuras ir saistītas ar darbu grafika saskaņošanu ar iedzīvotājiem un viņu individuālām vēlmēm, attiecībā uz privātiem dzīvokļu ierīkojumiem. Mūsu uzņēmuma speciālisti darbojoties šajā jomā jau vairāk par 10 gadiem ir guvuši kolosālu pieredzi risinot iepriekš minētos jautājumus.

 

Ūdens apgādes un kanalizācijas stāvvadu montāža ietver sevī vertikālo cauruļvadu nomaiņu, kuri daudzdzīvokļu ēkās parasti atrodas dzīvokļu iekšpusē. Šo darbu ietvaros, tiek veikta ūdens apgādes cauruļu nomaiņa līdz katram dzīvokļa ūdens patēriņa skaitītājam, kā arī ēkas pagrabā līdz stāvvada noslēdzošiem ventiļiem. Sadzīves kanalizācijas cauruļvadi tiek maināmi līdz horizontālam pieslēgumam dzīvokļos un pagrabā līdz guļvadam. Pēc nepieciešamības minēto darbu ietvaros piedāvājam nomainīt arī dvieļužāvētājus.

 

Bez jaunu cauruļu, krānu un izolācijas ierīkošanas stāvvadu nomaiņa paredz arī tādus specifiskus darbus, kā pārsegumu paneļu kalšana un betonēšana, komunikāciju šahtu atvēršana, pieslēgumu pie esošiem tīkliem izveide, kā arī ugunsdrošo starpstāvu šķērsojumu ierīkošana.

 

Skatīt fotogaleriju

 

 


Veicot minētos darbus, mēs lietojam tikai sertificētus materiālus atbilstoši Eiropas Savienības standartiem un Latvijas Republikas būvnormatīviem. Atbilstoši pasūtītāja vēlmēm vai dzīvojamās mājas renovācijas projekta tehniskai specifikācijai, ūdens apgādes tīklu montāžai piedāvājam daudzslāņu presējamās, kā arī PP-R kausējamās ar šķiedru cauruļvadu sistēmas. Fekālās un lietus kanalizācijas montāžai mēs izmantojam PVC vai trokšņu slāpējošās polipropilēna kanalizācijas caurules un veidgabalus.

Daudzdzīvokļu mājas iedzīvotājiem, pieņemot lēmumu par cauruļvadu nomaiņu, jāņem vērā viens būtisks apstāklis, proti, ar atjaunotiem ūdens apgādes tīkliem ēkas tehniskā apsaimniekošana paliks lētāk.Trīspusējie līgumi ar apsaimniekotāju

Ja mājas apsaimniekotājs piedāvā pārāk dārgu cenu par cauruļvadu nomaiņu vai ūdens aukstā ūdens uzskaites mezgla (KUM) izbūvi/remontu, kā arī vēlies izvērtēt piedāvātas tāmes, Tu vari vērsties pie mums. Mūsu speciālisti veiks bezmaksas cauruļvadu vizuālo apsekošanu vai projekta izvērtēšanu, sagatavos piedāvājumu, kā arī palīdzēs organizēt rakstisko aptauju (balsošanu) un noformēs anketēšanas protokolu, trīspusēju līgumu noslēgšanai.

Noslēdzot trīspusējo līgumu remontdarbu veikšanai, māja var ietaupīt līdz 40% no remontdarbu izdevumiem, ko ir ieplānojis mājas pārvaldnieks.