Uzņēmums Ūdens Rīgai daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem piedāvā kvalitatīvu ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas stāvvadu un guļvadu nomaiņu. Ūdens Rīgai valdes loceklis Roberts ŠVĀNBERGS stāsta, kādēļ dzīvojamo māju inženierkomunikācijas ir sasniegušas ekspluatācijas beigas, pie kā var novest problēmu ignorēšana un kas jādara, lai izvairītos no lielām nepatikšanām un ne mazākiem finanšu zaudējumiem.

– Švānberga kungs, kā zināms, Rīgā vismaz 75% dzīvojamo ēku ir būvētas pagājušā gadsimta četrdesmitajos–astoņdesmitajos gados, tādēļ iekšējās inženierkomunikācijas ir sasniegušas sava kalpošanas laika galējo robežu. Kādus nejaukus pārsteigumus nolietotās caurules var sagādāt iedzīvotājiem?

– Daudzdzīvokļu māju komunikāciju cauruļvadi ir bēdīgā stāvoklī: citā objektā situācija ir labāka, citā – pavisam slikta, bet caurmērā caurules ir izrūsējušas un aizaugušas ar nosēdumiem. Aizauguma dēļ slikti silda dvieļu žāvētājs, ilgi jātecina ūdens, līdz tas kļūst karsts, nepietiek spiediena, lai normāli strādātu ūdens maisītājs, un nav stabilas temperatūras karstajam ūdenim.

Izrūsējums ūdensvada un kanalizācijas caurulēs ir visbiežākais iemesls cauruļvadu plīšanai. Šādu lokālu remontdarbu veikšanai mājas uzkrājumus tērēt nav vērts, jo pavisam drīz, kā likums, šī caurule plīst no jauna.

Veci, nestrādājoši ventiļi, kas paredzēti atsevišķu posmu un sekciju atslēgšanai, avārijas gadījumā neļauj atslēgt daļu mājas kopējās ūdensapgādes.

Aizaugušas kanalizācijas caurules veicina lokālu aizdambējumu izveidošanos, kuru likvidācijai iedzīvotāji ir spiesti regulāri tērēt līdzekļus.

Veco čuguna kanalizācijas cauruļu atslāņošanās ir iemesls to tecēšanai, kas nozīmē ne tikai izdevumus paša īpašnieka dzīvokļa remontam, bet arī kompensācijas maksājumus par zaudējumu nodarīšanu kaimiņiem. Cilvēkam paveicies, ja viņš salējis tikai vienu kaimiņu, bet ja avārija notikusi 9. stāvā un cietuši visi zemāk esošie līdz 1. stāvam? 
Ne tikai iespējama avārija ir vienīgā nelaime, kas dārgi maksā. Nedrīkst aizmirst regulāros maksājumus, kas sedz cauruļu lāpīšanu, papildu maksājumus par ūdens zudumiem (palielinās ikmēneša korekcijas apjoms), lielāku maksu par siltumenerģijas zudumiem (piemēram, ūdens uzsildīšanai), jo vecās caurules parasti nav izolētas vai ir izolētas tikai daļēji, tādēļ nākas maksāt arī par pagraba vai stāvvada šahtas uzsildīšanu.

– Nesen sabiedrību uztrauca paziņojums, ka ūdensapgādes sistēmā kādā mājā Bolderājā konstatēta leģionellas baktērija (Legionella pneumophila). Šis patogēns ir pazīstamās leģionāru slimības ierosinātājs. Diemžēl slimības iespējamais iznākums var būt arī nāve. Vai baktērijas parādīšanos un vairošanos kaut kā ietekmē mājas ūdensvada cauruļvadu stāvoklis?

– Jā, protams, šis patogēns sāk vairoties labvēlīgos apstākļos – to veicina piemērota temperatūra un bioplēves aplikums uz cauruļvadu sieniņām. Savukārt, bioplēves rašanās iemesli ir jau iepriekš minētie: stāvošs (vai lēni plūstošs) ūdens, nelīdzena un korodējusi cauruļu iekšējā virsma.

– Ko iegūs mājas iedzīvotāji, nomainot vecos cauruļvadus?

– Nomaiņai izvēloties plastmasas caurules, iedzīvotāji iegūs drošību pret bioplēves izveidošanos, kas veicina leģionāru slimības izraisītājas ieviešanos ūdensvadā, kā pienākas sāks sildīt dvieļu žāvētāji vannas istabā, ūdens maisītājos stabilizēsies spiediens un vajadzīgā karstā ūdens temperatūra. Mājā cilvēki varēs aizmirst regulārās avārijas un ar tām saistītos tēriņus, bet izbaudīs karstā ūdens uzsildīšanas izmaksu samazinājumu, ko nodrošinās jaunas, kvalitatīvi izolētas karstā ūdens caurules.

– Vai pietiktu ar to, ka nomainītu caurules tikai savā dzīvoklī?

– Nē, ar to nepietiks. Ja cilvēks nolēmis remontēt savu dzīvokli un neatgriezties pie šī darba atkal, tad ieteicams ne tikai nomainīt caurules savā dzīvoklī, bet nedaudz „pārkāpt” dzīvokļa robežas: nomainīt caurules daļu, kas ir pārsegumā uz augšējo un apakšējo dzīvokli. Turklāt cauruļu nomaiņa tikai viena dzīvokļa robežās izmaksās dārgāk nekā remonts visiem kaimiņiem kopā viena stāvvada ietvaros. Jāatgādina, ka šādi remontdarbi jāsaskaņo ar mājas apsaimniekotāju, pretējā gadījumā var izrādīties, ka apsaimniekotājs ir ieplānojis visas mājas cauruļvadu nomaiņu, izmantojot cita materiāla un kvalitātes caurules. Kā zināms, šāda materiālu nesaderība nav laba sistēmas tālākajā ekspluatācijā.

– Ko iesakāt darīt iedzīvotājiem, kuri ir nobrieduši mainīt caurules savā daudzdzīvokļu mājā?

– Es iesaku sazināties ar mums un uzaicināt uzņēmuma pārstāvi uz māju. Ūdens Rīgai darbinieks atbrauks, novērtēs mājas cauruļvadus, sniegs eksperta slēdzienu par nomaiņas nepieciešamību un veicamo darbību secību. Gadījumā, ja jāmaina daudz, mēs konsultēsim, ar ko sākt, izstāstīsim, kuras mājas komunikāciju daļas ir vissliktākajā stāvoklī, novērtēsim tās, izveidosim izdevumu tāmi, ko iesniegsim mājas pārstāvim, lai mājas īpašnieki kopsapulcē ar vairākumu nobalsotu par to vai citu cauruļvadu posmu nomaiņu. Kad šis lēmums būs pieņemts, mājas pārstāvim ir jāvēršas pie sava apsaimniekotāja ar lūgumu noslēgt līgumu ar mūsu uzņēmumu par komunikāciju nomaiņu.

Atgādinu, ka Ūdens Rīgai darbinieka izsaukums un tāmes izveidošana ir bezmaksas pakalpojums.

– Cik vecas caurules noteikti jānomaina?

– Vispirms to ietekmē ūdens kvalitāte visā mājas pastāvēšanas laikā, tādēļ noteikta algoritma vecuma noteikšanai nav. Apgalvojums – jo vecāka māja, jo sliktākā stāvoklī ir caurules – ne vienmēr ir patiess. Ir bijušas situācijas, kad ļoti vecās mājās caurules ir labākā stāvoklī nekā daudz jaunākās. To ietekmē cauruļu un montāžas darbu kvalitāte, kā arī metināšanas šuvju stāvoklis.

Pazīmes, kuras nepārprotami norāda, ka pienācis laiks caurules mainīt, ir šādas: biežas ūdensapgādes cauruļvadu avārijas, karstā ūdens temperatūras nenoturība un kanalizācijas aizdambēšanās.

– Cik ilgi notiek remonts?

– Viena stāvvada (karstais, aukstais ūdens un kanalizācija) nomaiņa piecstāvu mājā aizņem 3–4 dienas, deviņstāvu ēkā – 5–6 dienas.

– Kādus vēl pakalpojumus sniedz uzņēmums Ūdens Rīgai?

– Uzņēmums darbojas arī kā avārijas dienests un sniedz visplašākā spektra pakalpojumus – par izdevīgām cenām un nevainojamā kvalitātē.

Interesentiem ir jāvēršas uzņēmumā SIA Ūdens Rīgai pa tālruni 25413007, un mēs bez maksas aizbrauksim uz objektu, novērtēsim situāciju un noformēsim sadarbības līgumu.